Tag: 鵪鶉蛋Display: Normal | List

鵪鶉蛋銀耳炆兔肉

鵪鶉蛋銀耳炆兔肉

 

所需的材料:

西芹、兔肉、熟鵪鶉蛋、銀耳、小紅椒、香菇、香蔥。

 

 

配料:

鹽、辣豆瓣醬、澱粉、雞湯、白糖。

Read More...

Tags: 鵪鶉蛋銀耳炆兔肉食譜 鵪鶉蛋 銀耳 兔肉

Catagory:廚房大師 | Link | Comments: 0 | Quotes: 0 | Views: 468

糖醋小炸蛋

糖醋小炸蛋


所需材料:
鵪鶉蛋、麵粉、油、番茄醬、醋、醬油、糖、雞精粉。

Read More...

Tags: 糖醋小炸蛋食譜 糖醋 鵪鶉蛋

Catagory:小點心 | Link | Comments: 0 | Quotes: 0 | Views: 4043