Tag: 蓮子Display: Normal | List

蓮子百合湯
材料:

木瓜、蓮子、百合、紅棗、銀耳、牛奶、冰糖

Read More...

Tags: 蓮子百合湯 食譜 蓮子 百合

Catagory:廚房大師 | Link | Comments: 0 | Quotes: 0 | Views: 3434

八寶會羅漢

八寶會羅漢

所需材料:
冬瓜,蓮子,百合,玉米粒,冬菇,蝦,蝦米,枸杞少許,粉絲。

Read More...

Tags: 八寶會羅漢食譜 冬瓜 蓮子 百合 玉米粒 冬菇 蝦米 枸杞 粉絲

Catagory:廚房大師 | Link | Comments: 0 | Quotes: 0 | Views: 1432