Tag: 涼拌木耳食譜Display: Normal | List

涼拌木耳

涼拌木耳

所需的材料:

黑木耳、洋蔥半個、青椒一個

 

調味料:

鹽、醋、香油、大蒜、高鮮味精、糖適量。

Read More...

Tags: 涼拌木耳食譜 木耳 涼拌

Catagory:小菜食譜 | Link | Comments: 3 | Quotes: 0 | Views: 108857